Reklam
Vakıf Katılım
Tarih : 2024-04-17 20:18:13

Aztek Teknoloji'den kar payı dağıtımı

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II 14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca hazırlanan 2023 yılı konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu'na göre şirketimizin 2023 yılı net dönem karı 284.409.737 TL'dir. Şirketimiz yönetim kurulu; net dönem karından, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesi hükümleri ile Kar Dağıtım Politikası'na uygun olarak, yasal yükümlülükler düşüldükten sonra ulaşılan 284.509.737 TL net dağıtılabilir dönem karının yüzde 88i olan 250.368.568,56 TL'nin şirketimizin pay sahiplerine nakit temettü olarak ödenmesine, şirketimizin pay sahiplerine ödenecek nakit temettünün 1 TL nominal değerde bir adet paya brüt 2,5036856 TL, net 2,2533171 TL olarak ödenmesine, tüm bu hususların, şirketimizin 2023 yılına ait olağan genel kurulu toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulmasına, katılanların oy birliğiyle karar vermiştir."

  Hibya Haber Ajansı

© Copyright 2024 finansinnabzi.com Tüm Hakları Saklıdır.
Web sitemiz Hibya Haber Ajansı Abonesidir.