İnfo Yatırım'ın bağlı ortaklık satışı tamamlandı

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş'nin bağlı ortaklıklığının satışı tamamlandı.

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş'nin bağlı ortaklıklığının satışı tamamlandı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, şu bilgiler verildi:

''Şirketimizin 14.07.2020 tarih ve 66 sayılı kararı ile satışına yetki verilen %100 bağlı ortaklığımız Vaha Trade EOOD unvanlı şirketin toplam 95.000 hisse ve her bir hissenin değeri 10,00 Bulgar Levası olmak üzere 950.000 BGN olan sermayesindeki hisselerimizin tamamının Demet Karal'a satılmasına, satış değerinin Piramit Menkul Kıymetler A.Ş tarafından tespit edilen 178.566 Bulgar Levası değer üzerinden 27.07.2020 tarihli döviz satış kuru olan 4,1244 TL üzerinden olmak üzere toplam 736.477,61 TL olarak belirlenmesine, hisselerin devri için taraflarca hisse devir sözleşmesi imzalanmasına, hisse devir sürecinin Bulgaristan resmi kurumları tarafından tescil işlemi gerçekleştirilerek tamamlanmasına kadar SPK II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 6. maddesi uyarınca Şirketimizin meşru çıkarlarının zarar görmemesi, yatırımcıların yanıltılmasına yol açmaması ve bu bilgilerin gizliliğinin korunabilmesi adına, iş bu hisse devrinin kamuya açıklanmasının ertelenmesine ve açıklamanın gizliliğinin korunması için tedbir alınmasına, hisse devir sürecinin tamamlanması ve erteleme sebeplerinin ortadan kalkması halinde gerekli açıklamaların ivedilikle kamuya açıklanmasına oy birliği ile karar verilmiştir. Söz konusu bağlı ortaklıktaki hisse devri bugün itibarıyla Bulgaristan'daki tescil işlemlerinin gerçekleşmesiyle birlikte tamamlanmıştır. Devir sürecinin tamamlanması ile birlikte 27.07.2020 tarihinde açıklamanın ertelenmesine ilişkin durumunun ortadan kalkması ile işbu açıklama yapılmakta olup, söz konusu satış işlemi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin ilgili maddeleri çerçevesinde önemli nitelikteki işlem sınıfına girmemektedir.''
 


Hibya Haber Ajansı

Okunma