Petkim, yaygın ve süreklilik arz eden işlemlere ilişki rapor

Petkim Petrokimya Holding AŞ'den, yaygın ve süreklilik arz eden işlemlere ilişkin rapor

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada; "Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 22.09.2020 tarihli kararında, SPK'nın Seri N II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. Maddesi'ne istinaden, Şirketimiz ile ilişkili şirketi STAR Rafineri A.Ş. arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden nafta alım işlemlerinin 2019 yılı hesap dönemi içerisindeki tutarının finansal tablolarında yer alan satışların maliyetine olan oranının %10'undan fazlasına ulaşması ve 2020 yılında da söz konusu %10'luk limitin üzerinde aynı koşullarda yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemi gerçekleşeceğinin öngörülmesi neticesinde, Bağımsız Denetim Kuruluşu'na bu hususta yaptırılan çalışmayı da dikkate alarak; Şirketimiz ile STAR Rafineri A.Ş. arasındaki yukarıda belirtilen %10 limitinin üzerindeki yaygın ve süreklilik arz eden nafta alım işlemlerinin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak hazırlanan ekli raporun onaylanmasına ve Tebliğ'in 10. maddesinin 3. fıkrasında yer alan hususlar çerçevesinde yapılan değerlendirmeye göre, Şirketimizin, kapsamı ve şartları ekli raporda belirtilen bahse konu nafta alım işlemlerinin piyasa koşullarına uygun gerçekleştiğinin tespitine karar vermiştir."denildi.


Hibya Haber Ajansı

Okunma