Resmi Gazete başlıkları 04.07.2020

Takograf Cihazları Muayene ve Damgalama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Takograf Cihazları Muayene ve Damgalama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Kent, Çevre ve Yerel Yönetim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Klinik Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Necmettin Erbakan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

–– Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

DÜZELTMELER: Anayasa Mahkemesinin 4/12/2019 Tarihli ve E: 2019/39 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2019/44 Sayılı Kararı ile İlgili

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 18/6/2020 Tarihli ve 9392 Sayılı Kararı ile İlgili

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri


Hibya Haber Ajansı

Okunma