Sanayide dipten dönüş işaretleri devam ediyor

Merkez Bankası’nın açıkladığı Temmuz ayı reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı verilerinde bir önceki aya göre dipten toparlanma etkilerinin devam ettiği görülmektedir.

Merkez Bankası’nın açıkladığı Temmuz ayı reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı verilerinde bir önceki aya göre dipten toparlanma etkilerinin devam ettiği görülmektedir. RKGE, Temmuz ayında 8,1 puan artış ile 100,7 seviyesine gelirken; mevsimsellikten arındırılmış RKGE ise 9,6 puan artış ile beraber 99,4 seviyesine yükselmiştir.

 

Bu dönemde imalat sanayi kapasite kullanım oranı, 4,7 puan artış ile %70,7 olurken; mevsimsellikten arındırılmış KKO ise yine %70,7 seviyesinde gerçekleşmiştir.

 

Kaynak: TCMB, Bloomberg

 

Koronavirüs pandemisi ile dip yapılan noktadan toparlanma devam etmektedir. Kapanma önlemlerinin hafifletilmesi, ekonomide normalleşmeye geçiş ve fabrika aktivitesinin artması ile beraber hızlı bir dipten dönüş gerçekleşti. Bu süreç içerisinde, iş aktivitesinin sürdürülebilmesi adına alınan ekonomik önlemler de söz konusudur. Firmaların finansman maliyetlerinin düşük tutulması adına para politikasında atılan adımlar, başta istihdam destekleri olmak üzere ekonomi yönetiminin teşvik ve önlemleri gibi faktörlerin etkisi izlenmeye devam edilmektedir. Toparlanma önemli ölçüde firma aktivitesine ve dolayısıyla istihdamın korunmasına da bağlıdır. Küresel ekonomilerde olduğu gibi, ekonomi üzerinde belirsizlik oluşturan başta pandemide ikinci dalga olmak üzere riskler temkinlilik ilkesinin korunması gerektiğini ve ekonomiye desteklerin sürmek durumunda olacağını göstermektedir.

Kaynak Tera Yatırım
Hibya Haber Ajansı

Okunma